Home Sức Khỏe Uống trà theo cách này, sống lâu nhờ hiệu ứng bất ngờ

Uống trà theo cách này, sống lâu nhờ hiệu ứng bất ngờ

by admin

Uống trà theo cách này, sống lâu nhờ hiệu ứng bất ngờ
Nghiên cứu dựa trên dữ liệu sức khỏe khổng lồ từ Ngân hàng Biobank của Anh cho thấy uống trà hàng ngày – tốt nhất là 2 tách trà đen trở lên – có tác động bất ngờ nên một nhóm bệnh nan y.

Các bài khác