Home Sức Khỏe Tự tiêm thuốc bổ vào mông, người phụ nữ nhập viện