Home Sức Khỏe Thứ trưởng Bộ Y tế: Biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có thể làm cho dịch trở nên phức tạp