Home Sức Khỏe Thiếu vắc-xin sởi, bạch hầu, ho gà, uốn ván: Viện Vệ sinh Dịch tễ TW nói gì?

Thiếu vắc-xin sởi, bạch hầu, ho gà, uốn ván: Viện Vệ sinh Dịch tễ TW nói gì?

by admin

Thiếu vắc-xin sởi, bạch hầu, ho gà, uốn ván: Viện Vệ sinh Dịch tễ TW nói gì?
Nhiều nơi đang hết sạch vắc-xin sởi, bạch hầu, ho gà, uốn ván trong chương trình tiêm chủng mở rộng.

Các bài khác