Home Sức Khỏe Nữ diễn viên của vũ trụ điện ảnh Marvel bị suy giảm trí nhớ hậu COVID-19, cần đối phó với chứng bệnh này thế nào?

Nữ diễn viên của vũ trụ điện ảnh Marvel bị suy giảm trí nhớ hậu COVID-19, cần đối phó với chứng bệnh này thế nào?

by admin

Nữ diễn viên của vũ trụ điện ảnh Marvel bị suy giảm trí nhớ hậu COVID-19, cần đối phó với chứng bệnh này thế nào?
“Sương mù não” là tình trạng sức khỏe liên quan đến suy giảm trí nhớ xảy ra sau khi nhiễm COVID-19 ở một số người.

Các bài khác