Home Sức Khỏe 17,4% phụ nữ Việt Nam từng phá thai

17,4% phụ nữ Việt Nam từng phá thai

by admin

Theo kết quả điều tra các mục tiêu phát triển bền vững về trẻ em và phụ nữ Việt Nam 2020-2021, tổng nhu cầu không được đáp ứng về kế hoạch hóa gia đình đối với phụ nữ đã kết hôn hoặc sống chung với người tình là 10,1%. Tỉ lệ này cao hơn 6,1% so với kết quả điều tra tương tự vào năm 2014.

Tại Việt Nam, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, mỗi năm dân số tăng thêm khoảng gần 1 triệu người. Trong những năm tới, số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ (15-49) vẫn tiếp tục gia tăng và dự báo sẽ đạt cực đại vào năm 2027-2028, do đó nhu cầu sử dụng các phương tiện tránh thai tiếp tục tăng.

Nghị quyết 21 về công tác dân số trong tình hình mới đặt ra mục tiêu đến năm 2030 giảm 2/3 số vị thành niên và thanh niên có thai ngoài ý muốn. Trong thời gian tới, ngành dân số chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, bảo đảm đáp ứng đầy đủ và đa dạng các phương tiện tránh thai, xã hội hóa dịch vụ và các phương tiện tránh thai. 


Ng.DungCác bài khác