Home Nhịp Sống Trẻ Nói với Đoàn: Mấu chốt ở “con người” của Đoàn

Nói với Đoàn: Mấu chốt ở “con người” của Đoàn

by admin

Nói với Đoàn: Mấu chốt ở con người của Đoàn - Ảnh 1.

* NGUYỄN HOÀNG KHẢI (bí thư Đoàn Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM):

Nhìn nhận vấn đề thấu đáo

Hoạt động Đoàn tại các doanh nghiệp hiện đối mặt với nhiều vấn đề. Quá trình cổ phần hóa, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu quả, giảm đầu mối, tỉ lệ tuyển dụng mới thấp, độ tuổi trung bình của đoàn viên ngày càng cao, đoàn số giảm, ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đến sản xuất, kinh doanh, các phương tiện, hình thức giải trí mới ngày càng đa dạng, phong phú, dễ tiếp cận hơn đối với đoàn viên, thanh niên…

Đoàn cần nhìn thực chất những vấn đề đó để cùng nhau tìm giải pháp đảm bảo hiệu quả, sáng tạo và tránh bệnh thành tích. Tôi mong tổ chức Đảng và chính quyền cùng cấp sẽ quan tâm hơn nữa các hoạt động của Đoàn tại các doanh nghiệp, chia sẻ với cán bộ Đoàn cơ sở, những người “vác tù và hàng tổng” khi vừa phải đảm bảo nhiệm vụ lao động, vừa hoàn thành tốt vai trò cán bộ Đoàn.

Cùng với những cơ chế, chính sách mới, Đoàn cần sáng tạo hình thức tập hợp, thu hút thanh niên, sẵn sàng “chiến đấu” trên mặt trận tư tưởng, văn hóa trên các nền tảng mạng xã hội để hướng thanh niên đến những giá trị tốt đẹp, đủ kỹ năng nhận diện và phòng chống cái xấu độc, tin giả… Đoàn cần hiểu thanh niên và làm cho thanh niên hiểu Đoàn nhiều hơn.

Nói với Đoàn: Mấu chốt ở con người của Đoàn - Ảnh 2.

* NGUYỄN VŨ HOÀI ÂN (bí thư Đoàn Trường ĐH Sư phạm TP.HCM):

Bắt kịp xu hướng thế hệ Z

Tuổi trẻ TP.HCM thời gian qua đã thể hiện rõ bản lĩnh, tinh thần xung kích, tiên phong, dám dấn thân với những công trình, phần việc khó. Hình ảnh người trẻ xông pha khắp các mặt trận trong những ngày cùng TP chống dịch đã trở thành đặc trưng đậm chất tuổi trẻ TP mang tên Bác.

Thời gian tới, tôi mong tổ chức Đoàn ngày càng đổi mới, sáng tạo và bắt nhịp với xu hướng của giới trẻ hơn nữa. Gen Z có nhiều không gian sinh hoạt mới mà nếu Đoàn và mỗi cán bộ Đoàn chậm cập nhật sẽ dễ tụt hậu. Cách mạng công nghiệp 4.0 đi kèm nhiều thách thức, trong đó cần mở rộng tập hợp thanh niên trên không gian mạng.

Tuyên truyền của Đoàn cần kết hợp giữa công nghệ thông tin và truyền thông, bắt kịp xu hướng theo một cách “rất Đoàn” để tiếp tục khẳng định vai trò “người bạn đồng hành của thanh niên”. Đừng để tham gia hoạt động Đoàn là ép buộc, mà sao cho các bạn thấy được lợi ích thực chất từ hoạt động Đoàn.

Công tác cán bộ Đoàn cũng cần đổi mới, nhất là bồi dưỡng, đào tạo. Làm sao việc đào tạo, bồi dưỡng theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho cán bộ Đoàn. Có thể nghĩ đến xây dựng bộ tiêu chí về năng lực, phẩm chất và yêu cầu cần đạt cho từng chức danh cán bộ Đoàn của TP chúng ta.

Tôi đặc biệt quan tâm đến cơ chế, chính sách cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở, phải cùng tìm cách để cán bộ Đoàn cơ sở có thể “sống” được bằng “nghề Đoàn”. Có vậy họ mới yên tâm công tác, cống hiến tích cực cho sự phát triển của tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên.


Các bài khác