Home Giải Trí Gymer Buôn Ma Thuột, Angela Phương Trinh: Ăn mặn hay chay đều “nuôi“ cơ bắp cuồn cuộn