•                Úp mặt vào tường - Bài tập nhỏ, tác dụng lớn
Úp mặt vào tường - Bài tập nhỏ, tác dụng lớn

“Úp mặt vào tường” là một động tác thể dục tưởng như dành riêng cho những võ sư siêu phàm vì nó có nguồn gốc trong giới luyện công phu Trung Hoa

 •                Nếu không quan tâm tới bộ phận cơ thể này khi tập bất kì hình thức thể dục nào, bạn sẽ phải trả giá!
Nếu không quan tâm tới bộ phận cơ thể này khi tập bất kì hình thức thể dục nào, bạn sẽ phải trả giá!

Bạn có thể tự gây ra cho mình những tổn thương nghiêm trọng nếu không chú ý đến bộ phận này khi tập luyện.