•   				Sau đợt mưa Đà Nẵng, chàng trai mang cá Koi bạc triệu đi kho khiến dân mạng tranh cãi
Sau đợt mưa Đà Nẵng, chàng trai mang cá Koi bạc triệu đi kho khiến dân mạng tranh cãi

T. tâm sự, mấy ngày vừa rồi mưa liên tiếp, cứ về nhà lại thấy cá chết nên anh chàng quyết định “tận dụng”.

  •   				Xúc động câu chuyện hai anh em gánh nước, đốn củi, quỳ lạy cha mẹ trước khi đi
Xúc động câu chuyện hai anh em gánh nước, đốn củi, quỳ lạy cha mẹ trước khi đi

Anh em Chao và Xue gánh nước, đốn củi đủ dùng trong nửa năm và quỳ lạy tiễn biệt bố mẹ.